Happy Clean Vaasa
 Tutkimustuloksia
hapetustekniikasta (4Mt pdf).AOP - ilmanpuhdistin pöydälle

Clean Airin pöytämallinen ilmanpuhdistin toimii edistyksellisellä hapetustekniikalla. Se hävittää yli 99% ilmassa olevista bakteereista, homeista, viruksista ja hajuista. AOP on pöydällä käytettävä, pienikokoinen ja äänetön. Samalla tekniikalla toimivia isompikokoisia ilmanpuhdistimia käytetään Suomen kouluissa, päiväkodeissa, sairaaloissa, elintarviketeollisuudessa ja pesuloissa.

AOP pöytämallin edut

Clean Airin ilmanpuhdistin synnyttää ilmaan turvallisia ioneita ja hapettajia. Se on äänetön toimien ilman liikkuvia osia. Koska siinä ei käytetä suodattimia, se on täysin huoltovapaa ilmanpuhdistin! Laitteen energiankulutus on erittäin pientä.

Ilman laadun parantaminen

 • Tupakanhajun ja savunhajun poisto

 • Itiöiden, bakteereiden ja virusten hävittäminen

 • Leijuvan pölyn ja homeen torjunta

 • Kemikaalien hajut (VOC)

 • Vähentää keittiön, lemmikkieläinten ja vessan hajuja

Teknisiä tietoja

 • Puhdistaa 74m3 ilmaa 24 tunnissa

 • Mitat, korkeus 30cm, leveys 15cm ja syvyys 8cm

 • Verkkoliitäntä 230/12 V

 • Erillinen virtakytkin

 • Materiaalina polymeeri

 • Hapetus AOPIlmanpuhdistin Quick Treat

Raikas huone 20 minuutissa

Quick Treat ilmanpuhdistaja muuttaa, tunkkaisen, tupakoidun hotellihuoneen ulkoraikkaaksi samassa ajassa kuin kerroshoitaja valmistaa huoneen seuraavalle asiakkaalle. Sitä voidaan käyttää samanaikaisesti kun huoneessa työskennellään.

Quick Treat ilmanpuhdistin majoitusliikkeissä ja ravintoloissa

Laitetta voidaan käyttää asunnoissa, hotellihuoneissa, kokoustiloissa, ravintoloissa, keittiöissä, jätehuoneissa ja kuntosaleilla eli kaikkialla missä esiintyy hajuhaittoja tai muita sisäilmaongelmia. Se hävittää tupakan, eritteiden, ruuanvalmistuksen ja mausteiden hajut. Se myös lopettaa homeen ja bakteerien aiheuttamat sisäilmaongelmat ja niistä johtuvat terveysongelmat. Tiloissa voidaan turvallisesti oleskella ja työskennellä käsittelyn aikana.

Ainutlaatuinen hapetustekniikka

Quick Treat ilmanpuhdistaja käyttää uutta tekniikkaa joka hävittää hajut, homeet ja bakteerit. Nelimetallinen katalyyttikenno synnyttää UV-valon avulla fotokatalyysireaktion jonka tuottamat hapettajat leviävät kaikkialle tiloihin. Toisin kuin edellisen sukupolven ilmanpuhdistimet, Quick Treat lähettää ilmaan puhdistavaa plasmaa, puhdistettavan ilman ei siis tarvitse kulkea laitteen läpi. Laite ei vaadi suodatinten vaihtoa eikä muutakaan säännöllistä huoltoa.

Teknisiä tietoja

 • Clean Air Quick Treat

 • Hapetuskennojen vaihtoväli 10.000 tuntia

 • Mitat, pituus 670mm, halkaisija260 mm, korkeus 340mm

 • Paino 6kg

 • 230V, 1,25A, puhallin 150m³/h

 • Hapetuskennot 2 x 220mm

 • Jatkuva toiminen / 12 tunnin ajastin

 • Äänitaso 54dB(A)Sisäilmanpuhdistin Micro Reme

Micro sisäilmanpuhdistin vähentää ilmassa olevia hajuja, bakteereita ja homeita luonnollisella ja turvallisella tavalla, hapettamalla. Laitteen toimita perustuu REME® tekniikkaan.

Laitteen toiminta perustuu UV-valon ja nelimetallisen katalyyttikennon tuottamien OH-radikaalien, peroksidien ja superoksidi-ionien reaktioon ilman epäpuhtauksien kanssa. Epäpuhtaudet mineralisoituvat eli muuttuvat hiilidioksidiksi ja vedeksi. Laitteen tuottamat hapettajat ovat reaktiivisuutensa takia lyhytaikaisia eikä ilmaan jää kemikaali- tai muita jäämiä.

Sisäilmanpuhdistin normaalikäytössä

Näitä laitteita käytetään jo 33 Euroopan maassa torjumaan huonon sisäilman aiheuttamia terveysongelmia.

Laite muuttaa sisäilmaa hyvälaatuisen ulkoilman kaltaiseksi tuottamalla hapettajia ja negatiivisia ioneja. Tekniikka hajottaa myös ilmassa olevat orgaaniset yhdisteet vaarattomiksi. Katso tulokset ja laiteturvallisuus: tutkimustuloksia hapetustekniikasta (pdf).

Hapettajat palautuvat reaktioajan jälkeen normaali hapeksi eikä ilmaan ja pinnoille jää kemikaalijäämiä. Tehoaa myös puhdistusaineille resistanteille mikrobeille.

Puhdistettavan ilman ei tarvitse kulkea laitteen läpi kuten passiiviseen suodatintekniikkaan perustuvissa ilmanpuhdistimissa, vaan laite toimii aktiivisesti, levittämällä puhdistavaa ilmaa diffuusion avulla ympäristöön. Micro REMEN energiankulutus, äänitaso ja laitteen ulkomitat ovat pienemmät kuin vanhan tekniikan tilaa vievillä, äänekkäillä ja säännöllistä huoltoa vaativilla puhdistimilla.

Laite ei vaadi muuta huoltoa, kuin hapetuskennon vaihtamisen kolmen vuoden välein.

Teknisiä tietoja

 • Jännite 230 V/12 V
 • Virta 0,2 A
 • Puhdistusteho noin 125 m3 / h
 • Valmistusmateriaalina alumiini
 • Paino 1,5 kg
 • Takuu 12 kuukautta

Micron toiminta pohjautuu REME tekniikkaan.REME on uusi, hapetukseen pohjautuva ilmanpuhdistustekniikka. Jatkuvatoimiset laitteet asennetaan huoneiston ilmakanavaan.

 • Hävittää ilmassa ja pinnoilla olevat mikrobit

 • Hajottaa ilmassa olevat kaasut

 • Vähentää ilmassa olevien pienhiukkasten määrää

Tuloilmakanavaan asennettuna kenno levittää kaikkialle tiloihin hapettajia ja kaasumaista vetyperoksidia. Ilmassa ja pinnoilla olevat mikrobit häviävät ja kaasut hajoavat. Pienhiukkaset saavat sähköisen varauksen. Partikkelit liimautuvat yhteen ja ovat liian isoja pysyäkseen ilmassa. Toimintaa voidaan tehostaa maadoitetulla partikkelien kerääjällä.

Pienhiukkaset ja ilman hapetus

REME kenno vähensi pienhiukkasten määrää testihuoneessa. Partikkelien määrä väheni ISO 4 tasolle (10.000-0.1 mikronia), kun testihuoneen ilmaa oli käsitelty 12 tuntia REME kennolla. 24 tunnin käsittelyn jälkeen saavutettiin ISO 3 taso (1000-0,1 mikronia). Tulos on parempi kuin HEPA suodattimella saavutettu.

Testaus: Kansas State University, Perormance Analytical Labs

Ilmanpuhdistajan suositellut koot:

 • REME 305 230V/12V/14W ilmamäärille 1700-11.000 m3/h

 • REME 305 HO 230/12V/23W ilmamäärille 11.000-16990 m3/h

Isommille ilmamäärille / suurempiin sisäilmaongelmiin voidaan asentaa samaan kanavaan useampi kenno. Kennon kokonaispituus 404 mm, ilmakanavan sisään tuleva osa 330 mm, asennusreikä 80 mm, kiinnityslaipan halkaisija 140 mm.logo Puh. 044-777 5077        info@happycleanvaasa.fi        www.happycleanvaasa.fi